Και εν αρχή ο λόγος!

Categories:Άρθρα
john

Ο  λόγος είναι άμεσα συνυφασμένος με τον ήχο,

λόγος = ίσον  ήχος,  επεξεργασμένος ο ήχος  από προηγμένα νοήμονα όντα αποδίδει στον λόγο το νόημα και την μαθηματηκότητα  των  αριθμών της πρωταρχικής Δημιουργίας, της Ενέργειας  του  Ήχου  του  Φωτός και του Χρόνου, αυτά τα χαρακτηριστικά τα συναντάμε παρατηρώντας την Ελληνική γλώσσα η οποία είναι η μοναδική που βασίζεται σε μαθηματικό κώδικα και σε σύνολα συχνοτήτων  Αρμονίας, βασισμένη στους δώδεκα αρμονικούς κόμβους του δωδεκαεδρούς ενεργειακού συστήματος του συντονισμού και της αρμονίας των συμπαντικών διαστάσεων.

Όπως αντιλαμβάνεστε ο ήχος προειγήτε του λόγου γιατί είναι ένα από τα στοιχεία που δόμησαν το πρωταρχικό σύμπαν  και  την ψυχή, ο ήχος  ανήκει στην κατηγορία των πρωταρχικών συμπαντικών μελών και υπάρχει σε κάθε μορφή ενεργοποιημένης ύλης. Όπως  έχει αναλυθεί στο παρελθόν αρκετές φορές στην αρχαία Ελληνική γραμματεία, την γέννηση του ήχου την κατατάσσω σε μία από της τρείς πρώτες δυνάμεις της δημιουργίας του  σύμπαντος κόσμου, ο ήχος είναι  το αποτέλεσμα τον δύο πρώτων δυνάμεων της δημιουργίας του Σύμπαντος, της  Έλξης  και της  Άπωσης.

Δεν θα εισέρθω στης θεωρίες της Φυσικής επιστήμης και της Αστρονομίας,  ο  γνώμονας  που θα χρησιμοποιήσω βασίζεται στην αρμονία των αρχαίων Ελλήνων όπως προανέφερα. Αυτές οι δύο δυνάμεις η Έλξη & η Άπωση δημιουργήθηκαν από την ρευστοποίηση τμήματος του στερεού Παντός, η ρευστοποιημένη ουσία έκανε την διαφορά έναντι της σταθερής λόγο της ευελιξίας που την διακρίνει και έτσι γεννήθηκαν η Έλξη & η Άπωση, στη συνέχεια γεννήθηκαν ο Ήχος η ενέργειά και το φώς, ας χρησιμοποιήσω τις λέξις,( περίπου ταυτόχρονα),  λίγο αργότερα γεννήθηκε ο Χρόνος.

Αυτά συνέβησαν  από την δράση και την αντίδραση της έλξης και της άπωσης, αυτές οι δυνάμεις  τις ονομάζουμε εν συντομία ενεργοποιείς δυνάμεις της ύλη, γατί ζωντανεύουν την ύλη.  Η έλξη και η άπωση μοιάζουν πόλη με τον παλμό της καρδιάς  η μία και της ανάσας  η άλη, (είναι το λειτουργικό μέρος της ζωής του Σύμπαντος κόσμου). Αυτός είναι ένας ορισμός για να κατανοήσουμε τα παρακάτω.

Αυτή η μορφή του ζεύγους  της έλξης και της άπωσής της δημιουργίας, μας έδωσε τον πρώτο ήχο όπως προαναφέραμε, ο οποίος είναι η πρώτη μορφή ενεργειακής ζώσας ύλης, θα χρησιμοποιήσω ξανά το παράδειγμα της καρδιάς και της ανάσας, η έλξη προκαλεί την συρρίκνωση και η άπωση την διόγκωση, εντός της διόγκωσης γεννήθηκαν ο πρώτος ήχος με γονιμοποιώ αιτία τη συρρίκνωση της έλξης. Αυτό το παράδειγμα έχει ως στόχο την κατανόηση από τον Άνθρωπο  το  πόσο σημαντικός είναι ο ήχος ως ζώσα ενεργειακή ύλη και ως αρμονική δόνηση με την μουσική του ιδιότητα, τους αριθμούς, το Φώς και το χρόνο στο σύνολο των συμπαντικών διαστάσεων, αλά κυρίως στη δική μας Συμπαντική διάσταση   ο ήχος είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για εμάς τους Ανθρώπους, την Ψυχή και το σώμα μας, για τι μέσα του κρύβει  τον Αιθέρα και τη ζωή.

Γιατί όμως κατατάσσω πρώτο τον  Ήχο από τον χρόνο; Ο  Ήχος γεννήθηκε από την έλξη με την γονιμότητα της Αιθεριακής ρευστοποιημένη ουσία του Παντός. Δηλαδή ο ήχος γεννήθηκε  μετά από την ρευστοποίηση τμήματος της στερεάς μορφής του Παντός και πιο συγκεκριμένα παράγετε ταυτόχρονα με την έλξη και για αυτό την θεωρούμε γονιμοποιός του αιτία, μεγαλώνει το ενεργειακό του πεδίο διαχεόμενος στο πρωταρχικό Σύμπαν με την άπωση, παράγει Φώς και όταν ολοκληρωθεί  ο πρώτος  κύκλος  δημιουργείτε ο χρόνος, και μετά  βήμα  βήμα όλα τα άλλα. Η θεραπευτικότητα του ήχου.

Ο ήχος ως ένα από τα πρωταρχικά στοιχεία του συμπαντικού DNA, έχει την δυνατότητα να ελέγχει απόλυτα το DNA της ψυχής και κατά συνέπεια το DNA του σόματος του ανθρώπου, προστατεύοντας  τη ψυχή και το σώμα από πάσα ασθένεια, βεβαίως κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όταν η ψυχή ενσαρκωθεί χάνει την επαφή της  με το σύνολο της μνήμης της που βρίσκετε στον μεγάλο διττό της εαυτό, το θέμα διτότιτας απαιτεί περεταίρω ανάλυση και προσέγγιση από πολλές πλευρές θα αναλυθεί επαρκώς σε μελλοντική βιβλιογραφία.

Και  έτσι λοιπόν η μνήμη της ψυχής περιορίζετε μόνο στην ένσαρκο μνήμη, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία της ψυχής να προστατεύσει το σώμα στης περισσότερες περιπτώσεις και έτσι πρώτα η ψυχή και μετά το σώμα νοσούν ποικιλοτρόπως. Εδώ έχουμε την σωτήρια επέμβαση του Συμπαντικού ήχου που φέρει μαζί του όλα τα χαρακτηριστικά της πρωταρχικής δημιουργίας του Σύμπαντος  και επαναδραστηριοποιεί την ψυχή θυμίζοντάς της την καταγωγή της συνδέοντας την με το σύνολον της μνήμης της μέσα από την συμπαντική Αρμονία. Η ψυχή με τη σειρά της ενεργοποιεί την μνήμη των κυττάρων του σώματος και από εκεί και πέρα μπαίνει σε λειτουργία  ο μηχανισμός της προστασίας και της αυτό ίασης του ανθρώπινου οργανισμού.

Αυτό επιτυγχάνετε με συγκεκριμένο μουσικό ήχο που παράγει  η κοσμική κλίμακα και με ιδικά μουσικά όργανα που με τη σειρά τους αυτά τα μουσικά όργανα με την ιδιαίτερη κατασκευή τους παράγουν μία ιδική ομάδα συχνοτήτων, αυτές της συχνότητες της ονομάζουμε βιοσυχνότητες πέμπτης, γιατί εκτός από την θεραπευτική ιδιότητα τους και την επαναφορά της μνήμης, τελούν την μεγαλύτερη διεργασία της προετοιμασίας της Ψυχής για την  διέλευση  της από την Πέμπτη πύλη του κοσμικού Φωτός και την ολοκλήρωση των πέντε αισθήσεων.

Μετά από τριάντα χρόνια έρευνας και μελετών κατασκεύασα μια σειρά μουσικών οργάνων που χρησιμοποιούσαν στην αρχαία Ελλάδα σε ιδικούς χώρους μύησης και μυστηρίων, τελεστήρια, σε  Ασκληπιεία, Ορφιεία, ιατρικά κέντρα, Πυθαγόρεια,  Ωδεία, θέατρα.                                                                                               Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτοί οι ήχοι σήμερα δεν ακούγονται πουθενά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων σε κάποιους χώρους απόκρυφους και ξεχασμένους της ανατολής, όμως με πολύ μεγάλες διαφορές από την αρχαία Ελλάδα, στον τρόπο που παράγονται και στα μουσικά όργανα που τους παράγουν, επί παραδείγματι η εκφορά του λόγου έχει εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα στην Ελληνική γλώσσα από όπιο  άλλο γλωσσικό μόρφωμα, δηλαδή αλλάζουν οι συχνότητές γιατί η Ελληνική γλώσσα έχει βάσης μαθηματικές ακριβός όπως και οι ήχοι του σύμπαντος.

Όπως επίσης και η αλλαγή των μουσικών οργάνων που δεν ξέρουμε με πιο τρόπο και για πιο λόγο έγινε και αυτή η αλλαγή έχει επιφέρει τις ίδιες απόλυες ορισμένων συχνοτήτων, βεβαίως η προσπάθεια αυτόν τον ανθρώπων είναι θαυμαστή γιατί μέσα από αντίξοες συνθήκες τίμησαν την μύηση που δέχτηκαν από τους εκπολιτιστές Έλληνες που πριν από χιλιάδες χρόνια επισκέφθηκαν τον  τόπο τους.

Οι περισσότεροι επιστήμονες μιλούν μόνο για την δονητικότητα του ήχου παραβλέποντας την ενεργειακή του δομή, γατί δεν έχει βρεθεί τρόπος μέτρησης της ενεργειακής δομής του ήχου παρόλα αυτά ώμος είναι αισθητή όχι μόνο στον ήχο αλά και σε μαθηματικά τρισδιάστατα σχήματα, παράδειγμα σε πυραμίδες και κώνους,  επίσης  αν πάρουμε ένα φίλο και το φυσήξουμε θα παραχθούν δύο πράγματα, ήχος από τον αέρα που παράξαμε,  ήχος μεν αλά ακαθόριστος ώμος και  ενέργεια  που κίνησε το φίλο, λείπει παντελώς η αρμονία την αρμονία θα την ακούσουμε  όταν ο αέρας φυσήξει το σύνολον των φίλων ενός δένδρου αιδώ κρύβετε ο Αιθέρας μέσα στον ήχο και όχι στην κίνηση του  ενός φίλου  που μπορούμε να φυσήξουμε εμείς. Βεβαίως εμείς οι Άνθρωποι, μπορούμε να παράγουμε Συμπαντικό Αιθεριακό ήχο, με όλα του τα χαρακτηριστικά με άλω τρόπο.

Αν ο σημερινός Άνθρωπος, έδινε μεγαλύτερη προσοχή, στον αρμονικό ήχο και το σύστημα ήταν πιο Ελεύθερο  και δεν στερούσε την πρόσβαση, στην αρχαία Ελληνική μουσική γνώση θα είχε λύσει πάρα πολλά προβλήματα υγείας, αρχικά και δευτερευόντως προβλήματα τεχνολογίας. Επίδαυρος  ((Επίδ` αυρός)) με φιλοσοφική προσέγγιση σημαίνει ((δρώντας επί της αύρας)), η αύρα είναι το εξωτερικό μέρος της ψυχής μας,  αυτό που περιβάλετε από τμήμα του αρμού της ψυχής,

αυτό το μέρος της ψυχής μένει έξω από το σώμα και είναι εκτεθειμένο προς πάσα ενεργειακή επιρροή, από το κοινωνικό δίκτυο του παγκόσμιου Γήινου συστήματος που μας περιβάλει. Όταν η αύρα μολυνθεί αυτομάτως ο άνθρωπος νοσεί, υπάρχουν πολύ τροπή που μπορεί η αύρα να μολυνθεί, από το κοινωνικό περιβάλλων, από την ατμόσφαιρα, από την βροχή, από τον αέρα και από των ήχο η από διάφορες εκπομπές συχνοτήτων  κ.τ.λ. δώστε περισσότερη Αρμονία στην ύπαρξή σας, εναρμονιστείτε Συμπαντικά με τους ήχους της Απολλώνιας Λύρας.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ  ΜΙΧ.ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
Μουσικός Δημιουργός Ερευνητής