Ουράνιο Φως & Ήχος επί της Αύρας & επί του Σώματος

Categories:Άρθρα
john

Το ουράνιο Φώς συνοδεύεται πάντα από  Ήχο, σε όλα τα επίπεδα, τις διαστάσεις και τις μορφές του Σύμπαντος Κόσμου. Αυτό συμβαίνει γιατί  ο ήχος προηγείται της δημιουργίας του Φωτός. Ο ουράνιος  Ήχος είναι αυτός  που προηγείται και κατά ένα μεγάλο μέρος παράγει  το ουράνιο Φως, εντός και εκτός των ουράνιων σωμάτων, του πυρήνα τους και της Αύρας τους.  Ακριβώς ότι συμβαίνει κατά ένα μέρος στο πρωταρχικό επίπεδο της δημιουργίας του Σύμπαντος, με την έλξη και την άπωση.  Ότι ισχύει για  όλο το ενεργό Σύμπαν ισχύει και για κάθε σώμα που αποτελείται από ενεργοποιημένη ύλη και είναι ζωντανό, δηλαδή είναι έμψυχο, όλα υπόκεινται στους νόμους του Σύμπαντος  και στην Αρμονία αυτού. Ο Ήχος μέσω της πολυεπίπεδης σπειροειδής εξέλιξης του Σύμπαντος, μορφοποιεί τη κραδαστική του δομή σε επτά κύριους αρμονικούς κόμβους , και πέντε δευτερεύοντες  αρμονικούς  κόμβους, οι επτά ανήκουν  στην πρωταρχική ενεργοποίηση της ουσίας  του Παντός  και της απελευθερωμένης  ενεργής   έμψυχης  ύλης  του Σύμπαντος.  Οι  δε πέντε  ανήκουν στον ένσαρκο βίο, γιατί στον ένσαρκο βίο γίνεται η ένωση  τριών Συμπαντικών επιπέδων.

Τα δύο επίπεδα ανήκουν στην πρωταρχική και πανάρχαια  μορφή ενεργοποιημένης ύλης, οι οποίες είναι, η Θεία πρόνοια και η Ελεύθερη βούληση, το τρίτο επίπεδο όπως προαναφέρω  είναι  η  μορφή  του ένσαρκου βίου, που  γονιμοποιείται, με την Αρμονία του Σύμπαντος από τα  δύο πανάρχαια  μέλη  της ενεργοποιημένης ύλης,  που δεν είναι άλλη από την Ψυχή  μας,  μέσο της Ελεύθερης Βούλησης, ενσαρκωνόμαστε  εκτελώντας ο κάθε ένας από εμάς τον δικό του εναρμόνιο γονιμοποιό  κύκλο. Ο Άνθρωπος είναι ένα μέλος του Σύμπαντος,  που αποτελείται από αυτά τα τρία Συμπαντικά επίπεδα, την Θεία πρόνοια, την Ελεύθερη Βούληση και τον Ένσαρκο βίο η (ειμαρμένη). Ο άνθρωπος λοιπόν ως μέλος του Σύμπαντος κόσμου, έχει κάθε δικαίωμα να απολαμβάνει όλα τα οφέλη και τις ευεργεσίες, της Ουράνιας Αρμονίας του ήχου και του φωτός και ότι άλλο συμπεριλαμβάνει ο όρος ουράνια αρμονία. Σε αυτό το μουσικό έργο  ο ακροατής, απολαμβάνει την συμπαντική αρμονία και τον συντονισμό της αρμονίας του σύμπαντος, μέσα από τους μουσικούς ήχους που παράγει η αρχαία Ελληνική Λύρα και τα υπόλοιπα μουσικά όργανα που την συνοδεύουν. Αυτός ο μουσικό ήχος, ανήκει σε μια συγκεκριμένη  οικογένεια  συχνοτήτων, συγκεκριμένα ανήκει στον  πέμπτο αρμονικό κόμβο της αρμονίας του σύμπαντος, εκεί που εναρμονίζεται το Σύμπαν το δικό μας. Είναι η πανάρχαια πληροφορία,  που έχουν  ανάγκη το DNA και το κύτταρο, για την προστασία  της Υγείας και για την ομαλή έκβαση της ίδιας της Ζωής μας, επιτυγχάνοντας τους στόχους για τους οποίους ενσαρκωθήκαμε. Το περιβάλλον που ζούμε σήμερα  είναι γεμάτο από ήχους μουσικούς, ήχους μηχανών, ήχους ηλεκτρονικούς, υπόηχους, υπέρηχους, μικροκύματα, ακτίνες, κ.τ.λ. Μα κανένας από τους ήχους που βομβαρδίζουν ασταμάτητα  τα αυτιά μας, τον εγκέφαλο και τα κύτταρά μας. Αυτοί οι ήχοι λοιπόν δεν είναι συμβατοί  με την αρμονία του Σύμπαντος  και ακόμη κάτι ούτε και με την μνήμη του DNA μας. Αυτή η δυσαρμονία στην οποία ζούμε, έχει ως αποτέλεσμα, τον αποσυντονισμό του Ανθρώπινου εγκεφάλου και του κυττάρου, λαμβάνοντας λάθος  ηχητική πληροφορία, από το περιβάλλον, το DNA ο εγκέφαλος και το κύτταρο, αδρανοποιούνται, παραιτούνται, γιατί  το κατασκευασμένο ηχητικό αρμονικό μουσικό μόρφωμα, είναι μη  συμβατό με την μνήμη του DNA, όπως  αναφέρω πιο πάνω. Σε όλα τα Μουσικά έργα που έχω δημιουργήσει χρησιμοποιώ την οικογένεια των συχνοτήτων που συντονίζεται  και που εναρμονίζεται το Σύμπαν, οι οποίες προσφέρουν άριστη ποιότητα ζωής και Υγείας.

(Απολλώνιος)  Μιχάλης  Καραβασίλης.