Από την καρδιά του Σϋμπαντος

Categories:Posts
john

Η  Γη η οποία είναι η κατοικία μας στο σύμπαν ως Ανθρώπινες οντότητες, κινείτε στο διάστημα με 106.000 χιλιόμετρα την ώρα.                                                  Κάθε διαδικασία κίνησης έχει την δική της συμπεριφορά και τον δικό της ρυθμό, ο κάθε ρυθμός κάθε σώματος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον ήχο, τις συχνότητες, και με την Αρμονία του σύμπαντος.  Σε  ένα σύνολο κινήσεων από πολλά σώματα παρατηρούμε ένα πολυεπίπεδο ρυθμικό σύνολο ένα σύνθετο ρυθμό, με αυτό τον τρόπο μπαίνουμε στην δημιουργία της σπειροειδής κίνησης.

Ρυθμός και κίνηση κινούμενοι ελλειπτικός σπειροειδής  ((περιελισσόμενοι)) άλλοτε συγκινητικά, μα κυρίως αντικινητικά, αλλάζουν συνεχώς επίπεδα μέσα στην σφαίρα  του συνόλου του σύμπαντος κόσμου και ως υλική  μάζα  και ως ενεργειακή ύλη  και στις δύο περιπτώσεις προΐσταται ο ήχος με διαφορετικούς τρόπους.  Στην υλική μάζα ο ήχος μεταδίδεται μέσω της ενεργοποιημένης ύλης και στην ενεργειακή ύλη είναι αυτός που ενεργοποιεί την ύλη, ο οποίος  σε κάποια συγκεκριμένη μορφή δόνησης των συχνοτήτων  δημιουργεί την Αρμονία του σύμπαντος.
Αυτή η περιελισσόμενη  διαδικασία  από  εμάς τους Ανθρώπους δεν είναι τόσο απλό και εύκολο να κατανοηθεί για τη μια αλλαγή ενός  τέτοιου επιπέδου μπορεί να  βρίσκεται σε άλλη διάσταση,  ή ακόμη και να απέχει χιλιάδες έτη φωτός από εμάς, ή να είναι πολύ μεγαλύτερη ή πολύ μικρότερη σε όγκο από εμάς. Υπάρχει και η κίνησης της Ψυχής, η οποία διέπεται από άλλες αρχές μακρινές και άγνωστες,  γιατί έχει την αποστολή να ταξιδεύει  σε κοντινές διαστάσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της και των ευθυνών της. Μετά την μετάβαση της στην μορφή των τετραγώνων και της Ελεύθερης Βούλησης, ουσιαστικά στην απελευθέρωση της και για την προετοιμασία της για την μετάβαση της στην μορφή των Όγκων και του Ένσαρκου βίου.

Η ψυχή μας έρχεται στον ένσαρκο βίο χωρίς να την ακολουθεί το σύνολο της μνήμης της, αυτό συμβαίνει γιατί  αναπτύσσει τον πέμπτο ((5)) κόμβο των αρμονικών διαστάσεων του σύμπαντος, το όλον της μνήμης μας βρίσκεται προστατευμένο στο σύνολο του πνεύματος,  που και αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως επίσης ο ένσαρκος βίος σηματοδοτείται από τον αριθμό πέντε ((5)) και επί του σώματος του Ανθρώπου μέσω των άκρων και τον δακτύλων αλλά και επί της ψυχής μέσω των αισθήσεων.

Αυτό που πρέπει να βιώσει ο κάθε άνθρωπος είναι τον δικό του αστρικό χρόνο & ρυθμό, παραβλέποντας άμεσα και ταχύτατα την παγίδα του κοινωνικού ψευδοχρόνου. Ο δικός μας ο χρόνος ο πραγματικός είναι ο εσωτερικός, ο χρόνος & ο ρυθμός της ψυχής, που εκπροσωπεύει τον Συμπαντικό χρόνο, ο οποίος υπόκειται στους νόμους της Αρμονίας του Σύμπαντος.                                                                                                                                                           Βιώνοντας ο κάθε ένας από εμάς τον εσωτερικό του χρόνο, αρχίζει πια ενεργά  να ασχολείται με τον εαυτό του και ποιο συγκεκριμένα με την ίδια  τη ψυχή του, όπως λέει ο λαός παίρνει  το τιμόνι στα χέρια του, για τη ψυχή  θα μιλήσουμε αναλυτικά σε άλλο άρθρο.
Αυτό είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο βήμα αυτογνωσίας, δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, με την βοήθεια συγκεκριμένης μουσικής και με ειδικευμένους  ανθρώπους απλοποιείται, αυτή η μουσική διέπεται από της συμπαντικές αρμονικές δομές  της πρωταρχικής δημιουργίας του σύμπαντος, μπροστά σε αυτή την δονητική και αρμονική καθαρότητα του συγκεκριμένου ήχου δεν μπορεί  να αντισταθεί  ο σκοταδισμός, η δυσαρμονία, η αρνητική ενέργεια κ.τ.λ.
Η ψυχή μας, δηλαδή  εμείς οι ίδιοι  είμαστε δομημένοι με όλα τα χαρακτηριστικά του D.N.A. του Σύμπαντος, που με την σειρά του και αυτό διέπεται από τους νόμους της Αρμονίας.

Aπολλώνιος.