Αντίχθων – Η Ζεύξη στην σφαίρα των ονείρων

20,00

Κωδικός προϊόντος: 0110850

Αυτή είναι η νέα μου Μουσική δημιουργία, Αντίχθων ο πλανήτης αντί Γή κατά τον Φιλόλαο τους Πυθαγορείους και τον Αριστοτέλη, είναι ο πλανήτης των Ονείρων και ο ενεργοδότης των ψυχών.

Αυτή είναι η νέα μου Μουσική δημιουργία, Αντίχθων ο πλανήτης αντί Γή κατά τον Φιλόλαο τους Πυθαγορείους και τον Αριστοτέλη, είναι ο πλανήτης των Ονείρων και ο ενεργοδότης των ψυχών.