Από την Καρδιά του Σύμπαντος στις Καρδιές των Ανθρώπων

Από την Καρδιά του Σύμπαντος στις Καρδιές των Ανθρώπων

20,00

Κωδικός προϊόντος: 015656881

Αυτό το μουσικό έργο είναι βασισμένο στην Πυθαγόρεια κοσμική κλίμακα και αρμονία. Οι ήχοι που παράγουν τα χρησιμοποιούμενα αρχαία Ελληνικά μουσικά όργανα είναι αυτοί που προσδιορίζει ο Πυθαγόρειος κανών, ως παραγόμενοι από τον πυρήνα του Σύμπαντός μας, δηλαδή από την Καρδία του Σύμπαντός μας. Γι αυτό και δονούν απ’ ευθείας την καρδία των Ανθρώπων, διεγείροντας αισθήματα αρμονίας με τον σύμπαντα κόσμο.

Αυτό το μουσικό έργο είναι βασισμένο στην Πυθαγόρεια κοσμική κλίμακα και αρμονία. Οι ήχοι που παράγουν τα χρησιμοποιούμενα αρχαία Ελληνικά μουσικά όργανα είναι αυτοί που προσδιορίζει ο Πυθαγόρειος κανών, ως παραγόμενοι από τον πυρήνα του Σύμπαντός μας, δηλαδή από την Καρδία του Σύμπαντός μας. Γι αυτό και δονούν απ’ ευθείας την καρδία των Ανθρώπων, διεγείροντας αισθήματα αρμονίας με τον σύμπαντα κόσμο.