Απολλώνιος = Αρχαία Ελληνική Θεραπευτική Μουσική

Αρχαία Ελληνική Θεραπευτική Μουσική

20,00

Κωδικός προϊόντος: 0110850

Σε αυτό το έργο έχουν χρησιμοποιηθεί τρία αρχαία Ελληνικά μουσικά όργανα, από τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους: η Απολλώνια Λύρα του 1400 π.Χ., η Πανδουρήδα χαμηλών ήχων του 1000 π.Χ. και η ευρέως φάσματος Πανδουρίδα του 400 π.Χ.
Κατά την σύνθεση του έργου αυτού, ακολουθήθηκε πιστά η μουσική θεραπευτική τεχνοτροπία των Ασκληπιείων, γι αυτό και είναι κατάλληλο να χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του ύπνου και κατά την διάρκεια φαγητού ή πνευματικής εργασίας.

Σε αυτό το έργο έχουν χρησιμοποιηθεί τρία αρχαία Ελληνικά μουσικά όργανα, από τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους: η Απολλώνια Λύρα του 1400 π.Χ., η Πανδουρήδα χαμηλών ήχων του 1000 π.Χ. και η ευρέως φάσματος Πανδουρίδα του 400 π.Χ.
Κατά την σύνθεση του έργου αυτού, ακολουθήθηκε πιστά η μουσική θεραπευτική τεχνοτροπία των Ασκληπιείων, γι αυτό και είναι κατάλληλο να χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του ύπνου και κατά την διάρκεια φαγητού ή πνευματικής εργασίας.