Θόλος ~ Θάλασσα ~ Θεραπεύειν

20,00

Κωδικός προϊόντος: 0316848

Σε αυτό το έργο έχουν συνενωθεί οι φυσικοί ήχοι των Ελληνικών Θαλασσών με μουσικούς ήχους που χρησιμοποιούσαν στην Θόλο της Επιδαύρου και γενικότερα στα Ασκληπιεία για θεραπευτικούς σκοπούς.
Είναι κατάλληλο για τον ύπνο, για την κάθαρση των χώρων που κατοικούμε και εργαζόμαστε, και κυρίως, για την ενεργοποίηση του νερού.
Η κατανάλωση καθαρού και ηχητικά ενεργοποιημένου νερού, σε συνδυασμό με το άκουσμα του CD, διευκολύνει στην κάθαρση του κυττάρου.

Σε αυτό το έργο έχουν συνενωθεί οι φυσικοί ήχοι των Ελληνικών Θαλασσών με μουσικούς ήχους που χρησιμοποιούσαν στην Θόλο της Επιδαύρου και γενικότερα στα Ασκληπιεία για θεραπευτικούς σκοπούς.
Είναι κατάλληλο για τον ύπνο, για την κάθαρση των χώρων που κατοικούμε και εργαζόμαστε, και κυρίως, για την ενεργοποίηση του νερού.
Η κατανάλωση καθαρού και ηχητικά ενεργοποιημένου νερού, σε συνδυασμό με το άκουσμα του CD, διευκολύνει στην κάθαρση του κυττάρου.