• Από την Καρδιά του Σύμπαντος στις Καρδιές των Ανθρώπων
  • Ταξιδεύοντας με τους Ήχους του Σύμπαντος
  • Απολλώνιος = Αρχαία Ελληνική Θεραπευτική Μουσική

Μουσικό πακέτο #1

100,00

Μουσικό CD #1:  Ζευς
Μουσικό CD #2:  Απόλλων
Μουσικό CD #3:  Αρχαία Θεραπευτική Μουσική
Μουσικό CD #4:  Ταξιδεύοντας με τους ήχους του σύμπαντος
Μουσικό CD #5:  Από την καρδιά του σύμπαντος στις καρδιές των ανθρώπων

Μουσικό CD #1:  Ζευς
Μουσικό CD #2:  Απόλλων
Μουσικό CD #3:  Αρχαία Θεραπευτική Μουσική
Μουσικό CD #4:  Ταξιδεύοντας με τους ήχους του σύμπαντος
Μουσικό CD #5:  Από την καρδιά του σύμπαντος στις καρδιές των ανθρώπων