• Θεοί που έγιναν άνθρωποι και άνθρωποι που έγιναν Θεοί
  • Απολλώνιος = Αρχαία Ελληνική Θεραπευτική Μουσική
  • Ουράνιο Φως

Μουσικό πακέτο #3

100,00

Μουσικό CD #1:   Θεοί που έγιναν άνθρωποι και άνθρωποι που έγιναν θεοί
Μουσικό CD #2:  Αρχαία ελληνική θεραπευτική μουσική
Μουσικό CD #3:  Ουράνιο Φώς
Μουσικό CD #4:  Απόλλων
Μουσικό CD #5:  Μορφέας: Το μυστικό της αρμονίας

Μουσικό CD #1:   Θεοί που έγιναν άνθρωποι και άνθρωποι που έγιναν θεοί
Μουσικό CD #2:  Αρχαία ελληνική θεραπευτική μουσική
Μουσικό CD #3:  Ουράνιο Φώς
Μουσικό CD #4:  Απόλλων
Μουσικό CD #5:  Μορφέας: Το μυστικό της αρμονίας