• Απολλώνιος = Αρχαία Ελληνική Θεραπευτική Μουσική
  • Θεοί που έγιναν άνθρωποι και άνθρωποι που έγιναν Θεοί

Μουσικό πακέτο #5

100,00

Μουσικό CD #1:  CHAKRAS: Τα Ενεργειακά Κέντρα Του Ανθρώπου
Μουσικό CD #2:  Ο Αυλός της θεάς Αθηνάς
Μουσικό CD #3:  Θόλος ~ Θάλασσα ~ Θεραπεύειν
Μουσικό CD #4:  Αρχαία ελληνική θεραπευτική μουσική
Μουσικό CD #5:  Θεοί που έγιναν άνθρωποι και άνθρωποι που έγιναν θεοί

Μουσικό CD #1:  CHAKRAS: Τα Ενεργειακά Κέντρα Του Ανθρώπου
Μουσικό CD #2:  Ο Αυλός της θεάς Αθηνάς
Μουσικό CD #3:  Θόλος ~ Θάλασσα ~ Θεραπεύειν
Μουσικό CD #4:  Αρχαία ελληνική θεραπευτική μουσική
Μουσικό CD #5:  Θεοί που έγιναν άνθρωποι και άνθρωποι που έγιναν θεοί